Waaslandhaven

File 1986De Waaslandhaven is een pool van tewerkstelling voor het Waasland. Interwaas wil actief meewerken aan een volwaardige uitbouw van de haven op Linkeroeveren en beoogt daarbij een verhoging van de werkgelegenheid.

Na jarenlang onderzoek en overleg presenteerde de Vlaamse Regering een scenario voor de ontwikkeling van de Antwerpse haven, zowel voor de Rechterscheldeoever als voor de Waaslandhaven op de Linkerscheldeoever. Dat draaiboek gaat over economie en infrastructuur (sluizen, dokken, wegen, spoorwegen, bedrijventerreinen, enz.), maar ook over bewoning, landbouw, milieu, natuur en erfgoed. 

GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'

De ruimte die voor de havenuitbreiding nodig is op de Linker- en Rechterscheldeoever, heeft de Vlaamse Regering afgebakend in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’. Dit GRUP werd voorlopig vastgesteld op 27 april 2012 en werd voorgelegd in een openbaar onderzoek dat liep van 8 juni tot en met 6 augustus 2012. Na bespreking en kennisname van de voorbereidende adviezen van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, heeft het Directiecomité van Interwaas in zitting van woensdag 27 juni 2012 beslist een bezwaarschrift in te dienen.

Op de Linkerscheldeoever zijn er uitbreidingsmogelijkheden en behelst het plan de uitbreiding van de haven met bijbehorende natuurontwikkeling en aandacht voor de leefbaarheid van de omliggende dorpen en een economisch rendabele landbouw. De Vlaamse Regering reserveert ruim 1.000 ha voor een ontwikkelingszone in het noordelijke havengebied, de Saeftinghezone. Daar kan naast het Deurganckdok mogelijks nog een tweede getijdendok aangelegd worden. In het voorontwerp van het GRUP wordt ook de verlenging van het Verrebroekdok bevestigd en de aanleg van een tweede zeesluis aan het Deurganckdok.

De geplande havenontwikkeling heeft evenwel impact op woningen, landbouw en natuur. Qua bewoning gaat het om huizen in de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg. De Vlaamse Regering heeft beslist om de bewoning in deze gehuchten in de loop van 5 tot 7 jaar te laten uitdoven en keurde tegelijk een sociaal begeleidingsplan goed. Daarin zitten maatregelen voor landbouwers, bewoners, zelfstandigen en ondernemingen.

Op de Rechterscheldeoever komt er een betere structurering van sommige gebieden. De Vlaamse Regering kiest daarbij voor inbreiding en verdichting. Enkele beschermende buffers rondom de woonkernen worden uitgebreid en er wordt ruimte gereserveerd voor natuur.

Grote delen van het Antwerpse havengebied behoren tot Europees beschermde natuurwaarden. Verdere havenontwikkeling is enkel mogelijk als de impact op natuur gemilderd en gecompenseerd wordt. Daarom besliste de Vlaamse Regering ook over maatregelen om natuurwaarden te herstellen en te creëren.

Meer informatie over de toekomstplannen voor de haven van Antwerpen vind je terug in de informatiebrochure van de Vlaamse overheid. Meer informatie over het GRUP vind je ook op www.ruimtelijkeordening.be en www.havenvandetoekomst-antwerpen.be.

Beheer Waaslandhaven

Een verder uitgebouwde haven vraagt natuurlijk om een aangepaste beheerstructuur. Daarom wil Interwaas tegen 2015 een nieuwe structuur die, naar verhouding, een evenwaardige Wase inbreng kent.

De Maatschappij Linkerscheldeoever neemt een centrale plaats in in de beheerstructuur van de Waaslandhaven in. Ze staat in voor het grondbeleid en het vestigingsbeleid, met uitzondering van de kadegebonden terreinen voor maritieme goederen op- en overslag. Ook het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) speelt een grote rol in de Waaslandhaven (uitbouw en beheer van de maritieme infrastructuur, scheepvaartverkeer, bestuur en exploitatie van de haven).

Vertegenwoordigiging in de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)

File 1990Interwaas beschikt over 34,6% van de aandelen in de MLSO. Samen met de gemeente Beveren (10,4%) beschikt het Waasland dus over 45% van de aandelen. Dit garandeert een belangrijke Wase inbreng in de MLSO en een betrokkenheid van het Waasland bij het beheer van de hele Waaslandhaven. 

Foto's

Waaslandhaven
Waaslandhaven - bouw Liefkenshoekspoortunnel
Waaslandhaven - maquette Liefkenshoektunnel
Waaslandhaven - multimodaliteit
Waaslandhaven - tweede sluis + sluisgebouw
BijlageGrootte
Maatschappij Linkerscheldeoever - jaarverslag 2016 (pdf)16.25 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign