RUP Zonevreemde bedrijven

 Situering

Het plangebied omvat 12 zonevreemde bedrijven verspreid in de gemeente, meer bepaald langs de verkeersassen die de gemeente Waasmunster doorkruisen met name de N70 (Grote baan), de N446 (Patotterijstraat), de Eekhoekstraat, de Nijverheidslaan, de Neerstraat, de Bouchoutstraat en de Doornijkstraat.

 Omschrijving

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven' behandelt 12 zonevreemde bedrijven. Het betreft enerzijds 9 zonevreemde bedrijven, opgenomen in de lijst van zonevreemde bedrijven in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waasmunster waarvoor tot op heden nog geen planologische oplossing werd geboden, aangevuld met drie zonevreemde bedrijven waarvoor het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om deze mee op te nemen in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan kadert binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waasmunster. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dient een passende beoordeling te beiden voor de zonevreemdheidsproblematiek van de betreffende bedrijven en dient de rechtszekerheid naar de toekomst veilig te stellen. Het plan is er niet op gericht om nieuwe bedrijven mogelijk te maken. Het bestendigt wel bestaande zonevreemde bedrijven en voorziet, afhankelijk van de ruimtelijke context, in beperkte of ruimere ontwikkelingsmogelijkheden.

Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven' wordt opgestart.

 

 

BijlageGrootte
Bijlage 1: Orthofoto5.69 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign