RUP Steenbakkerij Steendorp

File 3074Situering

Het plangebied betreft de leegstaande site van de voormalige steenbakkerij die eind 2011 door Wienerberger werd gesloten. Het gebied sluit aan bij de kern van Steendorp en wordt omgeven door waardevolle natuur- en parkgebieden (reservaatgebied van het Fort van Steendorp). De site wordt ontsloten via de Kapelstraat (N419) in het noorden, en loopt door tot tegen de Warandestraat in het zuiden.

Omschrijving

Een herbestemming is nodig van de nijverheidszone zoals bepaald in het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Schauselbroek’ die bepaalt dat deze zone uitsluitend bestemd is voor activiteiten die in relatie staan met kleiontginningen, waarbij er geen nabestemming werd voorzien. Een herbestemming van deze verlaten site dringt zich op. Er wordt gedacht aan een herbestemming tot lokaal bedrijventerrein (grootteorde circa 10 ha) en in aansluiting op de woonkern van Steendorp aan een kernversterkende zone (circa 1.5 ha) voor woningen (max. 120 wooneenheden) met ondersteunende diensten zoals een buurtsuperette en de uitbouw van een toeristisch-recreatief knooppunt.

Stand van zaken

Eind 2016 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad. Het openbaar onderzoek vond plaats van 20 januari 2017 tot en met 20 maart 2017. Gezien de ongunstige adviezen en de vele bezwaren werd de procedure voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan stilgelegd.

 

BijlageGrootte
Bijlage 1: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand3.94 MB
Bijlage 2: Grafisch plan1.69 MB
Bijlage 3: Stedenbouwkundige voorschriften943.32 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign