RUP Steenbakkerij Steendorp

File 3074Situering

Het RUP omvat één projectzone met een totale oppervlakte van circa 18 ha, is gelegen langs de Warandestraat en Scouselestraat en heeft een toegangsweg via de Kapelstraat (N 419).

Omschrijving

Het plangebied omvat de voormalige steenbakkerij in Steendorp die eind 2011 door Wienerberger werd gesloten. Deze nijverheidszone is volgens het geldende BPA Schauselbroek uitsluitend bestemd voor activiteiten die in relatie staan met de kleiontginningen en waarbij geen nabestemming werd voorzien. Een herbestemming van deze verlaten site dringt zich hierdoor op.

Het plangebied sluit niet aan bij het hoofddorp Temse, maar bij de woonkern Steendorp in het buitengebied. Er wordt gedacht aan een herbestemming tot lokaal bedrijventerrein (grootteorde 10 ha) met een kleine verschuiving naar de westzijde, zodat een grotere buffer kan worden gerealiseerd ten opzichte van de woningen aan de oostzijde. Daarnaast werd nabij de Warandestraat, in aansluiting op de woonkern Steendorp, een kernversterkende zone (van 1,5 ha) voorzien voor woningen (maximum 120 wooneenheden) met ondersteunende diensten, zoals een buurtsuperette en de uitbouw van een toeristisch-recreatief knooppunt.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign