RUP VTS-site

File 3073Situering

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (0,68 ha) betreft een voormalige vak- en beroepsschool gelegen in de binnenstad van Sint-Niklaas, net ten noorden van de Grote Markt en langs de stadsring (in casu Hofstraat).

Omschrijving

Het plangebied is hoofdzakelijk gelegen in een strook voor openbaar nut volgens het geldende Bijzonder Plan van Aanleg. Er werd een masterplan opgemaakt dat hoofdzakelijk een herinvulling van de site voor wonen vooropstelt, met daarnaast ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen (in functie van de Stadsschouwburg en de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans). Het ruimtelijk uitvoeringsplan moet een juridische verankering bieden aan het goedgekeurde masterplan.

Stand van zaken

 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'VTS-site' werd goedgkeurd door de Deputatie op 10 januari 2013.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand2.46 MB
Bijlage 2: Grafisch plan1.09 MB
Bijlage 3: Stedenbouwkundige voorschriften959.54 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign