RUP Stadswand Singel

File 3071Situering

Het plangebied Stadswand Singel (8,1 ha) is gelegen aan de oostelijke rand van het stadscentrum van Sint-Niklaas.

Omschrijving

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt om langsheen de Singel, die (eens de oostelijke tangent is gerealiseerd) in de toekomst intensiever zal worden gebruikt, een betere beeldvorming en afwerking van de bebouwing naar de Singel toe te verkrijgen. Daarenboven moet de inrichting en ontsluiting van het gebied worden geoptimaliseerd.

 Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Stadswand Singel' werd goedgkeurd door de Deputatie op 30 mei 2013.

BijlageGrootte
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften1.04 MB
Bijlage 1: Toelichtingsnota12.84 MB
Bijlage 3: M.e.r.-screening5.16 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand5.08 MB
Bijlage 5: Grafisch plan1.83 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign