RUP Sportcentrum Meesterstraat

Situering

File 3189Het RUP omvat één projectzone met een totale oppervlakte van circa 10,6 ha en is gelegen langs de Meesterstraat in Nieuwkerken. Het betreft het sportcentrum Meesterstraat, een sportsite gericht op sport en recreatie in open lucht, voornamelijk de Sportkring Sint-Niklaas.

Omschrijving

Dit sportcentrum is volgens het gewestplan deels in agrarisch gebied gelegen en is bijgevolg zonevreemd. Bovendien wenst men het sportcentrum uit te breiden met bijkomende parkeermogelijkheden en (minstens) één voetbalveld. Deze uitbreiding wordt vermeld in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waarbij in de gewenste ruimtelijke structuur van Nieuwkerken een mogelijke uitbreiding sport- en recreatiedomeinen in oostelijke richting is opgenomen, met inachtname van de kwaliteiten van de open ruimte. Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat agrarisch gebied zal moeten worden herbestemd en gecompenseerd (het betreft een herbevestigd agrarisch gebied). 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign