RUP Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat-Heimolenstraat

File 3554Situering

Het RUP is gelegen in het zuidwestelijk randstedelijk gebied van Sint-Niklaas, meer bepaald tussen de Gentse Baan (N70), Botermelkstraat, Heimolenstraat en N41.

Omschrijving

Het RUP wenst tegemoet te komen aan:

  • de taakstelling voor bijkomende lokale bedrijventerreinen binnen het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas;
  • de raming van de behoefte aan herlokalisatie van zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas - hiervoor is een herbestemming van agrarisch gebied nodig, waarbij rekening moet worden gehouden met het aanpalende en te integreren al bestaande BPA Den Hogen Kouter (met hoofdbestemming ambachtelijke zone);
  • een verruiming van de klassieke ambachtelijke bedrijvigheid door het toelaten van creatieve bedrijven en kennisbedrijven die gericht zijn op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, alsook het toelaten van een beperkt percentage kantoren.

Realisatie

Het stadsbestuur wil de realisatie van het bedrijventerrein toevertrouwen aan een publieke instantie en heeft in die zin lnterwaas aangeduid als coördinator van dit project. De stad stelt eveneens voorop dat dit bedrijventerrein, mee door zijn ligging, een duurzaam hoogwaardig low-impact bedrijventerrein moet zijn, waarbij de ontwikkeling als één geheel moet worden aangepakt, zowel naar inrichting, beheer als bedrijventerreinmanagement. Dit sluit niet uit dat een realisatie gefaseerd kan gebeuren binnen een globale visie met concrete afspraken over de aanpak.  

Momenteel is er een eerste voorontwerp van RUP opgemaakt.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign