RUP Rode Moerpolder

 Situering

Het plangebied maakt deel uit van het open poldergebied ten zuiden van de woonkern De Klinge. In het westen wordt het open poldergebied begrensd door het Stropersbos langs de Klingedijkstraat. Ten oosten van het plangebied loopt dit open poldergebied door, maar is er een duidelijke landschappelijke grens van de Rode Moerdijk. De zuidelijke begrenzing van het plangebied wordt gezien nabij het gehucht ’t Kalf langs de Eeckbergstraat.

Omschrijving

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wenst een juridische verankering van het open poldergebied als bouwvrij agrarisch gebied. Binnen dit open poldergebied moet de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) juridische rechtszekerheid krijgen om eventuele noodzakelijke uitbreidingen mogelijk te maken. Voor mogelijke toekomstige te herlokaliseren landbouwbedrijven wordt een gebied voor grondgebonden landbouw vastgelegd.

Stand van zaken

De ontheffing voor de opmaak van een plan-MER werd reeds bekomen op 23 juli 2013. De formele procedure tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan is echter nooit gestart. In 2017 kreeg Interwaas de opdracht om dit ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw op te nemen. Momenteel wordt het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

BijlageGrootte
Bijlage 1: M.e.r.-screening9.17 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign