Inrichtingsstudie Burggravenhoek

File 3058Situering

Het plangebied van deze inrichtingsstudie heeft een oppervlakte van circa 19 ha en wordt begrensd door de Kalishoekstraat, Burggravenstraat, N70, Sint-Elisabethstraat, het Kerkplein en de Dambrugstraat.

Omschrijving 

Een visie op dit plangebied werd al uitgewerkt in het BPA Burggravenhoek (omzetting van woongebied naar parkgebied) waarvan de ministeriele goedkeuring werd vernietigd. Hierdoor is het BPA Van Puymbroecklaan uit 1999 opnieuw van tel. Het College van Burgemeester en Schepenen wenst een inrichtingsplan op te maken waarin de visie van het vernietigde RUP aan de situatie van vandaag wordt getoetst: verschillende zaken werden al gerealiseerd (bypass waterloop, jeugdlokaal, enz.). Daarnaast moet het inrichtingsplan ook een antwoord bieden aan de verschillende (mogelijks strijdige) aanvragen en ruimtebehoeften van particulieren in het plangebied.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign