RUP Meersen Zuid

Situering

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (13,2 ha) is een woonuitbreidingsgebied gelegen tussen de stedelijke kernen van Beveren en Melsele.

Omschrijving

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt om het woonuitbreidingsgebied Farnèselaan te kunnen realiseren. Dit gebied wil de gemeente prioritair ontwikkelen in functie van de kernversterking en uitbouw van het kleinstedelijk gebied. Meersen Zuid zal circa 315 nieuwe woongelegenheden en een park van 1,3 ha ter hoogte van de Meersenbeek omvatten. Voor een optimale ontsluiting van het plangebied is er een verbinding met de kmo-zone Pareinpark noodzakelijk.

De beekvallei kreeg een groen-blauwe bestemming die gevrijwaard wordt van bebouwing en waarin buffering van water, de aanleg van fietspaden, enz. zijn toegelaten. 

Een 4-tal overdrukzones voor parkeren werden aangeduid. De zones krijgen gemeenschappelijke publieke parkeerplaatsen voor bezoekers en een parkeerstraat ter hoogte van de groenbuffer.

Studie mobiliteit gebied Meersen

De studie werd opgemaakt voor de geplande woonprojecten Viergemeet, Meersen Zuid / Gaverland en eventueel op lange termijn voor het woonproject Meersen Noord in Beveren. Gezien de nabijheid van de N70 en de centrale ligging tussen de woonkernen Beveren en Melsele, dienden de mobiliteitseffecten van deze geplande woonprojecten onderzocht te worden. De studie maakte een analyse van de huidige bereikbaarheid, de capaciteiten en de verkeersintensiteiten van de omliggende straten. Dit diende dan als basis om een mobiliteitsprofiel op te maken van de geplande woonprojecten. Hieraan gekoppeld werden een aantal scenario’s en maatregelen onderzocht die de verkeersleefbaarheid van de projecten en de omliggende wijken moeten garanderen. De studie is afgerond in oktober 2011. 

Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Meersen Zuid' werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 23 februari 2016.

 

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota18.33 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften1.32 MB
Bijlage 3: M.e.r.-screening10.21 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand.pdf18.98 MB
Bijlage 5: Grafisch plan3.89 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign