RUP Herziening A. Van Puymbroecklaan

File 3057Situering

Het plangebied van dit RUP ligt in het noorden van Melsele en is ongeveer 43 ha groot. De zone omvat specifiek de woonzone Bergmolenwijk en Kalishoek, de Schoolstraat / Dijkstraat N450 en een gedeelte van het dorpscentrum van Melsele.

Omschrijving

Het bestaande BPA Van Puymbroecklaan uit 1999 is door de gewijzigde context aan herziening toe. Voor bepaalde delen binnen dit BPA, zoals de zone Berghoekwegel, werd in 2005 al een RUP opgemaakt. Het grootste deel van beide bestemmingsplannen is gerealiseerd, maar het volledige plangebied is toe aan een actualisatie naar de huidige maatschappelijke en planologische tendensen. Er zijn hierbij twee deelgebieden aanwezig die een inbreiding van het woonweefsel vragen, namelijk Berghoekwegel – Schoolstraat – Dijkstraat (wijziging huidige RUP-bestemmingen door wijzigen financiële haalbaarheid en doelstellingen eigenaars) en Kalishoekstraat (twee nieuwe woonprojecten). 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign