Vlaamse voorbeelden

Onderhoudswerken gebouwen, openbare wegen, pleinen en kunstwerken

File 1552In de gemeente Merelbeke werkte men al jaren samen met Groep Intro voor het onderhoud van een aantal gebouwen, openbare wegen, pleinen en kunstwerken. Aanvankelijk gebeurde dit ongeorganiseerd. Dat creëerde voor de uitvoerder - Groep Intro - heel wat praktische problemen. Daarom is er binnen de gemeente een coördinator aangeduid. 

  • Alle opdrachten komen bij de coördinator binnen.
  • De coördinator trancheert wat er door de sociale economiepartner uitgevoerd kan worden en wat binnenshuis gehouden wordt.
  • De coördinator zorgt voor de nodige materialen en werkmiddelen om de taken te kunnen uitvoeren.
  • De coördinator waakt over de kwaliteit van het geleverde werk en is ook de persoon die de klachten ontvangt.

In 2009 werd dit in een bestek gegoten, zodat er een schriftelijke overeenkomst bestaat die de hele lading dekt. Om de prestaties te berekenen is men vertrokken van een aantal te presteren uren.
Onderaan op de pagina vind je een kopie van de overeenkomst

Het Stadsbeest

File 1542In de stad Antwerpen organiseert het sociaal economisch initiatief Manusonder de collectieve benaming Het Stadsbeest, allerlei activiteiten rond huisdieren. Hiermee willen ze bewoners ondersteunen in het samenleven met huisdieren. Zo is er de stadsbeestbrigade die honden uitlaat van baasjes die dat niet (meer) zelf kunnen. Ze helpen ook bij de algemene verzorging van huisdieren en bezoeken rusthuizen met honden om de bejaarden te motiveren. Verder geven ze trainingen aan bijvoorbeeld thuishelpers om met de hond des huizes te leren omgaan.

 

Houten (straat)meubilair

File 1518Er zijn sociale werkplaatsen die zich met hun werkplaatsen op een niche hebben gestort en die dan proberen te commercialiseren. Eén van de bekendste voorbeelden op dat vlak is t’ Atelier in Mechelen. Ze maken onder meer houten zitbanken en tafels, paaltjes en kasten prikborden. Kortom, zaken die elke lokale overheid kan gebruiken. 

 Verwijderen van graffiti

File 1551Graffiti is vaak een groot probleem voor steden en sommige gemeenten. Dit is ook de sociale economie opgevallen. Daarom zijn er verschillende sociale economie initiatieven die werken rond graffitibestrijding. Manus in Antwerpen en Mechelen of Con Brio in Gent zijn er twee van.

 

Gezamenlijke opkuis van bedrijventerreinen

File 1540In Brugge sloegen de sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaats de handen in elkaar om op 6 lokale bedrijventerreinen het zwerfvuil gescheiden in te zamelen. De stad Brugge komt tussen in de kosten met een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro. Hierdoor kan 4 keer per jaar het zwerfvuil ingezameld worden. De lokale verbrandingsoven en de lokale afvalmaatschappij steunen de actie in natura, bijvoorbeeld door oude ophaalzakken te schenken en de sociale economie zelf het transport naar de afvaldepots te laten verzorgen.

Retouches aan kledij voor mensen met beperkingen

De File 1541sociale economie moet voor zijn doelgroep vaak doelgericht op zoek gaan naar geschikt werk. Vaak bestaat die doelgroep uit langdurig werkloze vrouwen. Schoonmaken en strijken zijn dan activiteiten die automatisch aan die doelgroep gekoppeld worden, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Eén ervan is bijvoorbeeld het retoucheatelier van De Link in Zedelgem. Daar wordt kledij aangepast aan de noden van mensen met beperkingen, meestal in opdracht van ziekenhuizen en ander zorgverstrekkende instellingen.

 

Boodschappendienst aan huis

We leven in een maatschappij met een snel verouderende bevolking. Maar er zijn ook heel wat mensen die het te druk hebben om zelf boodschappen te doen. Ook in dit domein zijn er initiatieven binnen de sociale economie actief, zoals Sobo@work in Brugge. Zij gaan naar de bibliotheek, de krantenwinkel of de apotheek en brengen de boodschappen aan huis.

Sociale economie in de scheepsbouw

File 1521Ons land heeft een rijke maritieme geschiedenis. Er zijn dan ook heel wat bekende en minder bekende schepen die tot ons nationaal erfgoed behoren en die gerestaureerd zijn of worden. Heel vaak gebeurt dat door vzw’s die daarvoor nauw samenwerken met de sociale economie.
Eén van de bekendste projecten is de bouw van een vormreplica van de Belgica, genaamd de new Belgica, in Boom. Het is een groot project, met Europese financiering, dat zeven jaar zal duren. Op het einde van de rit zullen naar schatting meer dan 500 doelgroepwerknemers betrokken geweest zijn bij het tot stand komen van het schip.

BijlageGrootte
Bestek voor onderhoudswerken aan gebouwen in Merelbeke (pdf)5.05 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign