Regionale economie

File 2125Interwaas streeft op verschillende manieren naar het creëren van tewerkstelling in het Waasland. Op basis van een sterk netwerk van verschillende Wase partners strijdt Interwaas voor een Wase strategie om op basis van de troeven van het Waasland zo veel mogelijk opportuniteiten aan te grijpen. Ook houdt Interwaas (letterlijk) een voet in het veld door middel van het mee ontwikkelen van bedrijventerreinen. Interwaas geeft ook, in lijn met haar basiskwaliteiten, extra aandacht aan de integratie van de sociale economie in het Waasland.

Centraal staat het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie omtrent de economische ontwikkeling in het Waasland. Een goede economische strategie kan enkel gebaseerd zijn op goede inzichten in zowel interne sterkten en zwakten van het Waasland zelf als in de mogelijkheden en bedreigingen die het Waasland tegemoet komt. Interwaas zal haar eigen deskundigheid en de expertise van haar partners inzetten om samen met de gemeenten één idee / strategie te vormen met betrekking tot de economische ontwikkeling in het Waasland. Interwaas wil investeren in compromisvorming om alle Wase partners op één lijn te krijgen, zodat alle Wase actoren samen deze visie kunnen nastreven.

Interwaas neemt echter ook een actieve rol op in de economische ontwikkeling van het Waasland. Het ontwikkelen van bedrijventerreinen is al van bij haar ontstaan een kernopdracht van Interwaas. Het is onzeker hoe de vraag naar kavels zal evolueren, maar Interwaas zal in ieder geval een adequaat aanbod van duurzame bedrijventerreinen in het Waasland nastreven. Daarom is het belangrijk dat Interwaas steeds op de hoogte blijft van innovatieve concepten die al dan niet kunnen toegepast worden bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. CO2-neutraliteit zal zo bijvoorbeeld in acht worden genomen, alsook mengvormen in activiteiten op het terrein (wonen/bedrijvigheid). Ook zal Interwaas meer en meer de mogelijkheden van bedrijventerreinmanagement (beheer) ontplooien en ook toepassen op haar eigen terreinen.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign