Kilometerheffing

Sinds 1 april 2016 moeten vrachtwagens van meer dan 3,5 ton een tolheffing betalen op de Belgische autosnelwegen en een aantal gewest- en gemeentelijke wegen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, de zogenaamde kilometerheffing. Verschillende Wase gemeenten vrezen voor meer sluipverkeer op hun grondgebied. Daarom voert Interwaas tellingen uit door middel van een telslang.  

Angst voor sluipverkeer

File 3085Het Waasland is een veel gebruikt gebied door vrachtwagens vanwege de Waaslandhaven en Antwerpse haven en als doorgaande route van Nederland naar Frankrijk en Engeland via de E17 (Antwerpen – Gent – Kortrijk). Daarnaast zijn er (lokale) bedrijventerreinen in het Waasland die vrachtverkeer aantrekken. Door de situering van de Waaslandhaven in het noorden en de E17 in het zuiden van het Waasland is het mogelijk voor vrachtverkeer om een alternatieve route te kiezen, die weliswaar over smallere wegen leidt, maar de drukte rond Antwerpen vermijdt.

Door de kilometerheffing zouden deze alternatieve routes aantrekkelijker kunnen worden. Wanneer meer (doorgaand) vrachtverkeer door de kleine kernen en langs drukke woonstraten zal rijden, kan dit overlast veroorzaken. Omwonenden kunnen last van geluid en trillingen ondervinden. Door vrachtverkeer kan het voor andere weggebruikers, zoals fietsers, onveiliger worden. Bovendien zullen de gemeentes eerder hun wegen moeten onderhouden en herstellen, omdat zwaar verkeer extra belastend is voor het wegdek. Kortom: sluipverkeer kan een negatief en ongewenst effect zijn van de kilometerheffing.

Uitvoeren van tellingen

File 3082Daarom voert Interwaas op verzoek van de Wase gemeenten tellingen uit ( met een telslang). Met deze tellingen wordt onderzocht of er als gevolg van de invoering van de kilometerheffing meer vrachtverkeer rijdt op mogelijke sluipwegen.  

De eerste tellingen zijn al uitgevoerd op een tiental locaties in Temse, Lokeren, Sint Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Beveren. Deze meting, de zogenaamde nulmeting, is voor 1 april 2016 uitgevoerd en is bedoeld om te zien hoeveel vrachtverkeer er rijdt zonder invoering van de kilometerheffing. In augustus / september 2016 zal er opnieuw worden gemeten op dezelfde locaties. Vervolgens worden de gegevens van beide tellingen met elkaar vergeleken. Aan de hand van de cijfers kan men zien of het aantal vrachtwagens opvallend is toegenomen. Het effect van de kilometerheffing kan in september of oktober 2016 in kaart worden gebracht.

Er is bewust gekozen om de tweede telling in augustus of september 2016 te laten plaatsvinden en niet onmiddellijk na de invoering van de kilometerheffing. Het is goed mogelijk dat chauffeurs in de eerste maanden nieuwe routes uitproberen, maar dit zorgt niet voor een blijvend effect. Ook is het mogelijk dat men pas andere routes zal zoeken, nadat de eerste factuur van de kilometerheffing is ontvangen. Om alleen blijvende effecten van de kilometerheffing in kaart te brengen, wordt er dus enkele maanden na de invoering opnieuw gemeten.

Resultaten van de tellingen

De nulmeting is uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn geanalyseerd. Pas na de tweede meting, in september 2016, kunnen er conclusies getrokken worden. Van zodra de cijfers en/of resultaten bekend zijn, zullen ze op deze webpagina worden gepubliceerd. 

Telslang

File 3081Deze telslang wordt over de weg gespannen en vastgemaakt aan een metalen kastje met apparatuur erin. De telslang telt hoeveel verkeer er over de weg rijdt en hoe lang of zwaar dit verkeer is. De telslang is dus niet bedoeld om snelheidsovertreders te beboeten. Van begin tot midden september zullen deze telsangen over enkele wegen in het Waasland liggen. 

 

 Werking van de kilometerheffing

De kilometerverheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen, de On Board Uniet (OBU), een apparaatje dat op basis van gps gegevens de gereden kilometers registreert. Satellic is het bedrijf dat de inning van de tol voor de overheid uitvoert. Het toltarief varieert tussen 7,4 cent en 29,2 cent per gereden kilometer en hangt af van het gewicht van de vrachtwagens (MTMs), hun uitstoot (euro emissieklasse) en de weg waarop men rijdt. Het tolsysteem is gebaseerd op het principe van ‘de gebruiker betaalt’. Dit betekent dat iedereen een bijdrage betaalt om de wegen te gebruiken. Hoe meer men de weg gebruikt, hoe meer men moet betalen. Hoe meer men vervuilt, hoe meer men moet betalen.

Controle op de kilometerheffing

ViaPass is het bedrijf dat in samenwerking met de drie regionale autoriteiten controles uitvoert op de kilometerheffing. Daarbij wordt gecontroleerd of een vrachtwagen een werkende OBU aan boord heeft. Heeft hij een werkende OBU? Dan is het in orde. Is er geen werkende OBU aan boord? Dan riskeert men een boete. De boete is aanvankelijk 1.000,00 euro, maar kan oplopen tot 8.000,00 euro. Bovendien moet de chauffeur ervoor zorgen dat hij binnen 3 uur in orde is met de regelgeving. Anders kan hij opnieuw worden beboet. De controles worden op drie manieren uitgevoerd.

  1. Stationaire controles, waarbij portieken die boven de weg zijn geplaatst, controleren of alle vrachtwagens een werkende OBU aan boord hebben. Beboeting vindt plaats aan de hand van het kenteken als de chauffeur geen of een niet-werkende OBU heeft.
  2. Flexibele controles, waarbij er een verplaatsbare camera langs de weg wordt opgesteld. Deze controles kunnen op elk moment en langs alle Belgische wegen worden uitgevoerd. Beboeting vindt eveneens plaats aan de hand van het kenteken.
  3. Mobiele controles, waarbij speciale controleteams de handhaving uitvoeren. Ook deze controles kunnen op elk moment en op elke plaats worden uitgevoerd. De teams kunnen de vrachtwagenchauffeurs doen stoppen en beboeten indien zij niet in orde zijn met de bepalingen van het kilometerheffingssysteem.     

File 3001File 3002File 3003

 

 

 

 

 

 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign