Dienstverlening en shared services

Sommige taken van de gemeenten kunnen op een meer kwaliteitsvolle manier en/of aan een correctere prijs worden uitgevoerd op intergemeentelijk niveau. Interwaas neemt hierin een actieve rol op. 

  • Zo brengt Interwaas jaarlijks zo’n 18.000 m² wegmarkeringen aan.
  • Ook reinigt Interwaas jaarlijks zo’n 60.000 rioolkolken in het Waasland.
  • Op vraag van de gemeenten is Interwaas in 1994 gestart met het opzetten van een tweejaarlijkse meetcampagne van de kwaliteit van de kleinere watersystemen. De meetcampagnes zijn aanvullend op het meetnet van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), die voornamelijk de grote rivieren en waterlopen onderzoekt. 
  • Daarnaast startte Interwaas samen met de Wase gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en Eandis in 2015 het project Waasland Klimaatland op, waarbij de gemeenten zich engageren om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen.
  • Ook neemt Interwaas een coördinerende en faciliterende rol op voor samenaankopen: samenaankoop dakisolatie in het Waasland

Verder zal Interwaas de mogelijkheden voor nieuwe kansen voor intergemeentelijke diensten ontplooien. Zo zal Interwaas werken aan een intergemeentelijke dienst grondverwerving, ingevolge de beperkte dienstverlening van het Tweede Aankoopcomité, waar gemeenten begeleid kunnen worden inzake grondaankopen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht van de opstart van een kennispool voor gemeenten, waarbij Interwaas als coördinator zou kunnen optreden. Op die manier kunnen intergemeentelijke stages, tijdelijke uitwisseling van personeel om onregelmatigheden te overbruggen en intergemeentelijke opleidingen gestimuleerd worden.

Dit is echter maar een fractie van de activiteiten waarvoor meerwaarde op intergemeentelijk niveau te bespeuren valt. Daarom zal Interwaas in de toekomst ook proactief op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten, doch zonder hierbij overhaast te investeren in in-house expertise.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign