Participatiestructuur Waasland Klimaatland

Zonder een breed draagvlak bij politici, burgers, bedrijven en ambtenaren voor Waasland Klimaatland zal de ambitieuze doelstelling van 20% minder CO2 niet worden gehaald. Inspraak en participatie is hierbij van belang, wat tot uiting komt in het logo van Waasland Klimaatland dat naar een tekstballon verwijst. Het doel is om alle inwoners en organisaties van de gemeenten de kans te geven hun mening te geven: hoe ziet onze leefwereld er in de toekomst uit (visie)? Welke inspanningen moeten we leveren om klimaatverandering tegen te gaan en de gedroomde leefwereld te realiseren (CO2-reductieacties)? Om een antwoord te krijgen op deze vragen werd een uitgebreide participatiestructuur opgezet, die kort wordt voorgesteld in onderstaand organigram:

File 2795

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign