Woonproject Bormte-Dorpsstraat in Stekene

Beschikbaar op dit moment: overzichtskaart  

File 3239Op de website van ArcGIS vind je meer informatie over de ligging van het project (je kan in en uitzoomen op de omgeving) en over de grootte en de kostprijs van de kavels.

  

Projectfiche

Situering: binnengebied tussen de Dorpsstraat, Stadionsstraat, Spoorwegwegel en Bormte in Stekene (voormalige voetbalterreinen KFC Stekene Sportief)
Partners: IMWO-Invest en Interwaas in een publiek-private samenwerking
Timing: De verkoop van de bouwgronden is gestart op 25 augustus 2012. 
Beschikbaar via Interwaas: lot 86

Indeling woonproject

File 1842Op de voormalige sportterreinen van voetbalclub KFC Stekene Sportief realiseerden Interwaas en IMWO-Invest in een publiek-private samenwerking een verkaveling van ongeveer 5,3 ha. In totaal werden 95 bouwgronden voorzien, voornamelijk gesloten of halfopen bebouwing voorzien, maar er zijn ook 13 bouwgronden voorbehouden voor vrijstaande woningen.

Interwaas biedt in totaal 49 bouwgronden met een oppervlakte variërend tussen 185 m² en 795 m² aan, waarvan 17 kavels voor gesloten bebouwing, 29 kavels voor halfopen bebouwing en 3 kavels voor open bebouwing.

De verkaveling wordt ontsloten via de Bormte en de Dorpstraat. Aan de kant van de Stationstraat is een voet- en fietspad voorzien. Het bestaande bosje werd behouden als speelbos en ook de bestaande vijver werd geïntegreerd in het woonproject.

Verkoop kavels

Bijna 80% van de gronden is reeds verkocht, meer informatie over de nog beschikbare gronden vind je in de verkoopbrochure onderaan deze pagina. Kandidaat-kopers kunnen zich kandidaat stellen aan de hand van kandidaatsformulier onderaan deze pagina (per post of persoonlijk bezorgen bij Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas). 
In de verkoopbrochure onderaan deze pagina vind je meer informatie over de verkoopprijs en indicatieve grootte van de beschikbare kavels, de verkoopprocedure en stedenbouwkundige voorschriften. Voor meer informatie over de verkoop van de percelen kan je terecht op het algemeen nummer van Interwaas (T 03 780 52 31 -maarten.dierickx(at)interwaas.be).

Archeologisch onderzoek

In augustus 2010 heeft de Archeologische Dienst Waasland (ADW) over het hele terrein zogenaamde proefsleuven gegraven. Dit vooronderzoek bracht enkele opmerkelijke vondsten aan het licht waardoor verder onderzoek in een groot deel van de zone noodzakelijk was. Het vlakdekkend archeologisch onderzoek is in november 2010 uitgevoerd door de ADW. 

De zone is gelegen op de rand van een zandige opduiking nabij een waterrijk gebied en heeft een grote archeologische waarde. Dergelijke plaatsen met een grote biodiversiteit waren geprefereerde nederzettingslocaties van onze vroege, pre-middeleeuwse ‘voorouders’.  Een circulaire gracht met een diameter van meer dan 25 m doet ons sterk vermoeden dat op deze plaats een grafheuvel gelegen was (vermoedelijk eerste fase midden-bronstijd (1800 – 1500 voor Chr.)). 

Vanaf de 14de eeuw stond Stekene bekend als een uitermate belangrijke productieplaats van bouwkeramiek. Een groot deel ervan werd via de vlakbij gelegen Stekense Vaart (aangelegd in 1315) naar Gent getransporteerd. Het is duidelijk dat zonder de Stekense steenbakkers de laatmiddeleeuwse skyline van Gent er veel minder imposant had uitgezien.  Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat in een groot deel van het gebied van de verkaveling ten laatste in de 16de eeuw een aanzienlijke kleiontginning plaatsvond. De exploitatieput werd systematisch opgevuld met zand en minderwaardige klei. Ook gebroken bakstenen en daktegels (platte dakpannetjes) werden in de vulling aangetroffen. Het gaat hierbij om misbaksels of gebroken exemplaren die na het bakken in lokale veldovens ter plaatse weggegooid werden. De vondsten geven ons de unieke kans om de werkwijze van de Stekense kleiontginners uit de late middeleeuwen te onderzoeken.

Foto's

projectgebied Stekene Dorpstraat 3.jpg
Infrastructuurwerken Stekene Dorpsstraat
Infrastructuurwerken Stekene Dorpsstraat
Infrastructuurwerken Stekene Dorpsstraat
Infrastructuurwerken Stekene Dorpsstraat
Verkaveling 'Bormte-Dorpsstraat' Stekene
Verkaveling 'Bormte-Dorpsstraat' Stekene
Verkaveling 'Bormte-Dorpsstraat' Stekene
Verkaveling 'Bormte-Dorpsstraat' in Stekene - fase 2 + 3
Verkaveling 'Bormte-Dorpsstraat' in Stekene - fase 2 + 3
Verkaveling 'Bormte-Dorpsstraat' in Stekene - fase 2 + 3
Verkaveling 'Bormte-Dorpsstraat' in Stekene - fase 2 + 3
BijlageGrootte
kandidaatsformulier733 KB
masterplan woonproject Bormte-Dorpsstraat in Stekene (pdf)12.23 MB
20181012_stekene_dorpsstraat_verkoopbrochure.pdf1.92 MB

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign