Woonproject Gerda in Sint-Niklaas

Projectfiche

Situering: voormalige voetbalterreinen van FC Gerda (tussen de Klokkedreef, Abingdonstraat, Broedersstraat, Knaptandstraat en Kongostraat) in Sint-Niklaas
Indeling project: uitbreiding van de verkaveling Klokkedreef aansluitend bij het zorgstrategisch plan van het OCMW
Partners: OCMW Sint-Niklaas
Beschikbaar via Interwaas: tiental kavels (timing niet gekend)

Meer informatie

Op de voormalige voetbalvelden van SK Gerda Sint-Niklaas, gelegen tussen de Kongo- en Abingdonstraat, is in 2014 de Welzijnssite in gebruik genomen door het OCMW en de welzijnsdiensten van de stad Sint-Niklaas. Het OCMW wil op de Gerdasite ook een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden bouwen om de vergrijzing van de Sint-Niklase bevolking op te vangen, gecombineerd met een tweede dienstencentrum. Interwaas coördineert de infrastructuur- en parkaanleg tussen de diverse gebouwen en zal mettertijd een woonerf met minimaal tien woningen bouwen. Verder wordt ook gekeken hoe de toekomstplannen van het nabijgelegen gezinsvervangend tehuis De Klokke in het geheel kunnen worden ingepast.

Foto's

Luchtfoto Gerda
Ontwerpplan Gerda augustus 2016

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign