Woonproject Farnèselaan in Melsele

Projectfiche

Situering: gelegen in Melsele (Beveren), tussen de N70, het Pareinpark, de Meersenbeek en de Alexander Farnèselaan
Partners: Waasse Landmaatschappij, het Landmeetkundig Studie- en Expertisebureel G. Smet en Interwaas in een publiek-private samenwerking
Timing: De verkoop van fase 1 is afgelopen.  
Beschikbaar via Interwaas: Alle loten van fase 1 zijn verkocht. Vul een interesseformulier in om op de hoogte te blijven van de tweede fase. 

Indeling woonproject

File 2625In Melsele op het binnengebied tussen de N70, het Pareinpark, de Meersenbeek en de Alexander Farnèselaan realiseert Interwaas in samenwerking met het Landmeetkundig Studie- en Expertisebureel G. Smet en de Waasse Landmaatschappij ongeveer 200 woongelegenheden, waaronder grondgebonden woningen, meergezinswoningen, sociale koopwoningen en budgetkavels voor zelfbouwers.

De site zal gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste fase omvat in totaal 36 kavels voor eengezinswoningen (halfopen of gesloten bebouwing) en een parkeerzone met 22 bezoekersparkeerplaatsen. De kavels van de eerste fase zijn allemaal verkocht. 

Verkoop kavels

Interwaas bood in de eerste fase 8 kavels met bouw- en woonverplichting aan met een oppervlakte variërend tussen 230 m² en 454 m²:

  • 2 bouwgronden voor halfopen bebouwing;
  • 6 bouwgronden voor gesloten bebouwing. 

Alle loten van fase 1 zijn verkocht. Vul een interesseformulier in om op de hoogte te blijven van de start van de verkoop van de tweede fase. 

Archeologisch onderzoek

Op basis van het vooronderzoek dat in 2011 door de Archeologische Dienst Waasland werd uitgevoerd, bleek verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Dit zogenaamde vlakdekkend onderzoek vond plaats in het najaar 2012 en werd uitgevoerd door All-Archeo bvba uit Bornem. Het terrein is zowel in de ijzertijd als in de Romeinse periode en de volle middeleeuwen bewoond geweest.. Uit de middeleeuwen werd een gebouwplattegrond aangetroffen in het noorden van het terrein. Het gaat om een bootvormig gebouw dat waarschijnlijk in de volle middeleeuwen kan worden gedateerd. Verder zijn er weinig sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd aangetroffen. Dit toont aan dat het terrein nauwelijks is verstoord.

Foto's

Situering fase 1 Farneselaan
Verkaveling 'Farneselaan' - fase 1
Verkaveling 'Farneselaan' - fase 1
Verkaveling 'Farneselaan' - fase 1
Verkaveling 'Farneselaan' - fase 1
BijlageGrootte
Verkavelingsplan woonproject Farnèselaan fase 1 in Melsele (pdf)5.02 MB

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign