Vlaamse Bouwmeester begeleidt mee ISA-project Temse: inschrijvingstermijn verlengd

De missie van de Vlaamse Bouwmeester is het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving. Concreet begeleidt de Bouwmeester opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten (PPS) op het vlak van het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur, en dit steeds in relatie tot de veranderende maatschappelijke uitdagingen.Interwaas is dan ook zeer blij met de interesse van de Bouwmeester.

Om de herontwikkeling van de site mogelijk te maken, verwierf Interwaas reeds enkele jaren geleden de voormalige schoolsite ‘Instituut Sint Amelberga (ISA). In nauwe samenwerking met de gemeente Temse werd in april 2018 een masterplan goedgekeurd. Begin september 2018 lanceerde Interwaas de opdracht, met oog op het sluiten van een publiek private samenwerking (PPS). De plaatsingsprocedure van de opdracht bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase gaat Interwaas op zoek naar diverse teams die bestaan uit een ontwikkelaar, een architect en een landschapsarchitect. Er worden minimum 3 en maximum 5 teams geselecteerd. In fase twee krijgen deze teams de vraag om een ontwerp uit te werken.

“Het team van de Bouwmeester zal deel uitmaken van de jury en ons adviseren bij de opmaak van het  gunningsbestek voor de tweede fase. De medewerking van de Bouwmeester betekent ook dat we meer garantie op een kwalitatief project krijgen”, licht projectmanager ruimte van Interwaas Griet Boodts toe.

Interwaas wil deze nieuwe wending in het ISA-dossier bij een breed publiek van ontwerpers, ontwikkelaar, investeerders… bekend maken.

Meer info:

over de procedure: Griet Boodts via griet.boodts@interwaas.be en tel. 03 780 52 15

over het project:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319736&saveSearchParams=true&isPopup=&marketPlaceType=jepp&publicationNumberBDA=&purchaseAuthority=&title=&versionReferenceNumber=%25ISA%25&useWorkingOrganisationId=false&selectAllChildren=true&publicationDateBDATo=&noticeStatus=1&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&tenderSubmissionDeadline=&allLanguages=false&

 

 

Foto's

Masterplan visualisatie doorgang kapel
Masterplan visualisatie doorgang OCMW
Masterplan visualisatie plein kapel

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign