Sint-Niklaas - Nobels-Peelman

Identiteitskaart

Gemeente: Sint-Niklaas
Locatie: Wegvoeringsstraat, Nobels-Peelmanstraat
Inhoud: herontwikkeling brownfield tot kmo-zone van circa 4 ha
Kenmerken: brownfield, binnengebied Sint-Niklaas, kleinschalige dienstverlenende bedrijven
Beschikbaar: Alle percelen zijn verkocht.

Meer uitleg

Op de voormalige bedrijventerreinen van het metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman, met een totale oppervlakte van circa 15 ha, heeft Interwaas een kmo-zone ontwikkeld van circa 4 ha. Bij de ontwikkeling zijn er gescheiden rioleringsinfrastructuren, wegen en nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, water, telefonie) uitgevoerd.

De aanwezige bodemverontreiniging gaf de site de naam 'brownfield'. Door de historische verontreiniging rustte op een aantal percelen een bijkomende verplichting voor de aankoper om een verhardingslaag aan te brengen.

De site is gesitueerd tussen de Wegvoeringsstraat en de oude spoorwegbedding (nu fietspad) Sint-Niklaas-Hulst. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer verloopt via twee toegangen in de Wegvoeringsstraat, die een woonstraat is. Daarom werden bedrijven die frequent grote massa's goederen laten aan- of afvoeren niet toegelaten in de kmo-zone. De ontsluiting voor voetgangers en fietsers gebeurt via een verbinding met het fietspad op de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas-Hulst.

De grootte van de loten / percelen varieert tussen 1.000 en 3.000 m². 

Op de site werden ook parkeergarages te koop aangeboden, die inmiddels allemaal verkocht zijn.

Foto's

luchtfoto Nobels (1).jpg
luchtfoto Nobels (2).jpg
BijlageGrootte
Grondplan493.16 KB

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign