Beveren - Aven Ackers

Identiteitskaart

Gemeente: Beveren
Locatie: Aven Ackers, Verrebroek
Inhoud: herontwikkeling van kmo-zone met bruto-oppervlakte van 16 ha
Kenmerken: kmo-zone, uitbreiding, CO2-neutraal
Verkoopprijs: 105 euro/m²
Timing:  afgewerkt. Er zijn geen percelen meer beschikbaar.
Subsidies: met steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid

Meer uitleg

Het bedrijventerrein is gelegen in Verrebroek (deelgemeente van Beveren) aan de rand van de Waaslandhaven.

De realisatie van het terrein verliep in drie fases.

  • Een eerste fase van 11 ha werd al een twintigtal jaar geleden afgewerkt.
  • In een tweede fase werd 10 bijkomende ha ontwikkeld. Die fase was voornamelijk bestemd voor de uitbreiding van de bestaande bedrijven.
  • De derde en laatste fase omvat netto 15,5 ha bedrijfsruimte en werd op zaterdag 22 september 2012 feestelijk geopend (zie sfeerbeelden in bijlage). Hiermee is de gefaseerde ontwikkeling van de bedrijvenzone Aven Ackers vervolledigd in functie van de lokale bedrijvigheid binnen het kader van het RUP Waaslandhaven.

De derde fase van de kmo-zone Aven Ackers is gericht op de uitbreiding van de al in het gebied gevestigde bedrijven en op de herlokalisatie van bedrijven op het grondgebied van Beveren die voldoende havengericht zijn om een inplanting aan de rand van de haven te rechtvaardigen. Met deze uitbreiding hoopt Interwaas op een bijkomende tewerkstelling van een 300-tal banen.

Bij de opmaak van de plannen ging veel aandacht naar de landschappelijke inplanting en de beeldkwaliteit van het projectgebied, om de nieuwe zone zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande westelijke zone en om het groene karakter ervan te behouden.

Het bedrijventerrein is aan elke zijde gebufferd. Noordelijk is er een groenbuffer aangelegd met aan beide zijden een fietspad. Oostelijk is er een gecombineerde hemelwater- en groenbuffer voorzien. In het zuiden wordt het projectgebied afgelijnd door een groenstrook van 6 meter die aansluit bij de bestaande waterloop.
Omdat het projectgebied gelegen is in het Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' werd er een 'Passende beoordeling' uitgevoerd over de gevolgen van het project voor het Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden-Schelde nr. BE2301336).

Ter realisatie van dit project werden 27 bomen gerooid en 1.170 m² struikgewas verwijderd, maar Interwaas heeft dit gecompenseerd door de aanplanting van 385 nieuwe bomen en 2.050 m² nieuw bosgoed. Op die manier bleef het groene karakter van de zone gegarandeerd, zo ook door de aanplanting langsheen de structurerende hoofdas en nevenontsluiting.

De ontsluiting van het nieuwe gedeelte van Aven Ackers gebeurt via een nieuwe rotonde op de Schoorhavenweg. Er is ook al rekening gehouden met de toekomst van de Waaslandhaven, zo kan op het nieuwe rond punt een ontsluiting van het Logistiek Park aangetakt worden. Voor fietsers is er een aparte ontsluiting via de Paardenkerkhofstraat. Verder is de site voorzien van een open grachtenstelsel voor de afvoer van het regenwater en werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De riolering is aangesloten op de bestaande riolering van de kmo-zone Aven Ackers via de bouw van een nieuw pompstation. Meer informatie over de kenmerkende elementen van de derde fase van de kmo-zone Aven Ackers vind je terug in bijlage.

CO2-neutraal bedrijventerrein

Interwaas wil van de derde fase een CO2-neutraal bedrijventerrein maken. Alle bedrijven die op het nieuwe bedrijventerrein een plaats kregen, moeten een CO2-neutraal elektriciteitsverbruik kennen. Dit kan bereikt worden door:

  • zuinig en rationeel elektriciteitsgebruik bij het productieproces;
  • op het perceel zelf duurzame energie op te wekken via bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen of biobrandstof;
  • zelf groene stroom aan te kopen voor het stroomverbruik dat niet vermeden kan worden noch duurzaam  opgewekt kan worden op het perceel zelf;
  • CO2-emissierechten aan te kopen voor de stroombehoefte die niet via groene stroom opgevangen kan worden.

Foto's

Aven Ackers infrastructuur
Aven Ackers infrastructuur
Aven Ackers infrastructuur
Aven Ackers infrastructuur
Opening kmo-zone Aven Ackers fase III
Opening kmo-zone Aven Ackers fase III
Opening kmo-zone Aven Ackers fase III
Opening kmo-zone Aven Ackers fase III
Opening kmo-zone Aven Ackers fase III
Luchtfoto kmo-zone Aven Ackers - Beveren
BijlageGrootte
Kenmerkende elementen fase III kmo-zone Aven Ackers (pdf)184 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign