Vervoerregio Waasland stelt openbaarvervoerplan voor

Don, 16/07/2020

Vervoerregio Waasland heeft een goedgekeurd ontwerpplan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer. Vanaf januari 2022 rijden de bussen van De Lijn in een stervormig netwerk rond de steden Sint-Niklaas en Lokeren. Om het (half)uur zijn er snelle verbindingen naar alle omliggende hoofdkernen. Het huidige stadsnet Sint-Niklaas wordt geïntegreerd in een voorstadsnet. Waasland Shopping Center, het AZ Nikolaas en het station blijven verbonden door een stadslijn, die verder doorrijdt naar de Watermolenwijk, Valk en Tereken. 

Combimobiliteit als alternatief voor de auto

Het nieuwe openbaarplan maakt de shift naar een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod. “We voorzien snellere en frequentere verbindingen tussen de grote woonkernen. Op de plaatsen waar de vraag het grootst is, verhogen we het aanbod. Zo versterken we de concurrentiepositie van het openbaar vervoer én bieden we een alternatief voor heel wat autoverplaatsingen”, zegt Carl Hanssens, voorzitter van de vervoerregioraad Waasland. “Combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoermiddelen, staat centraal in het openbaarvervoerplan. We willen mensen aanzetten om alle beschikbare vervoeropties te leren kennen: deelsystemen, de fiets, het openbaar vervoer … Op die bouwen we samen aan de modal shift.” Het ontwerpplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt, en zal in januari 2022 operationeel zijn. 

De belangrijkste verbindingen in het reguliere busnet

Het belangrijkste speerpunt van het nieuwe plan is het stervormig netwerk van De Lijn rondom Sint-Niklaas en Lokeren. Hiermee worden alle hoofdkernen om het (half)uur bediend. Andere onderdelen van het plan zijn:

  • Op de belangrijke vervoersas Sint-Niklaas – Temse – Kruibeke – Antwerpen Linkeroever is er op weekdagen elke 20 minuten een busbediening.
  • Een rechtstreekse bediening van het station van Temse vanuit de richtingen Elversele en Tielrode.
  • Een nieuwe ontsluitende buslijn van Hamme over Elversele, Waasmunster en Zele naar Laarne en Wetteren.
  • Een verbindende buslijn Antwerpen – Beveren – Sint-Gillis-Waas – Stekene – Moerbeke (met overstap richting Lokeren en Zelzate) als steunpilaar van het openbaar vervoer in het noorden van de regio.

 

Flexbussen, collectieve taxi’s en deelsystemen

Voor de plaatsen die niet of minder goed gedekt zijn door het treinnet en het reguliere busnet, heeft de vervoerregio meerdere alternatieven binnen het zogenaamde vervoer op maat uitgewerkt. Vervoer op maat combineert verschillende publieke en private vervoersopties zoals collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen zoals deelauto’s en deelfietsen.

  • Voor de gemeenten Sint-Gillis-Waas – Stekene – Moerbeke en Lokeren – Zele wordt een flexbussysteem, een verbeterde versie van de huidige belbus, uitgewerkt.
  • In de regio Kruibeke – Temse – Beveren Zuid wordt een systeem van collectieve taxi naar voor geschoven. Hierbij wordt gezocht naar meerdere inzetbare voertuigen, waardoor dit nieuwe systeem flexibeler kan omgaan met piekvragen. Bijkomend wordt voorzien in een pendelbus tussen Kruibeke (Scheldelei) en Beveren station, in opstart enkel tijdens de spitsuren.
  • Het vervoer op maat voor personen met een handicap of een ernstige mobiliteitsbeperking wordt verder uitgebouwd.
  • Deelfietssystemen worden voorzien in de stations van Sint-Niklaas, Lokeren, Temse en Zele en ook bij het Waasland Shopping Center. Zo wordt het natransport naar de grote bedrijventerreinen gefaciliteerd. 

“Vervoer op maat is flexibel en efficiënt verlengstuk openbaar vervoer

“Dit vervoer op maat is een verlengstuk van het openbaar vervoer”, zegt Carl Hanssens, voorzitter van de vervoerregioraad Waasland. “Het is een flexibele oplossing voor de plaatsen of bevolkingsgroepen die slechts beperkte toegang hebben tot het reguliere aanbod van de NMBS en De Lijn. Het gaat om plaatsen waar de vervoersvraag onvoldoende groot is om een reguliere bediening door de bussen van De Lijn te verantwoorden. Er is momenteel al vraagafhankelijk vervoer in het Waasland onder de vorm van belbussen, het doelgroepenvervoer en deelsystemen, maar het nieuwe plan gaat verder. We streven naar efficiëntiewinsten in organisatie en gebruik door een gecoördineerde werking tussen alle vervoersvormen.”

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de vervoerregio’s

 Het nieuwe openbaar vervoerplan van vervoerregio Waasland maakt deel uit van basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie. Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod. Vlaanderen versterkt zo onder meer het openbaar vervoersaanbod op overbevraagde lijnen en bouwt onderbenutte bus- of tramlijnen af. Die efficiëntieoefening zorgt voor meer comfort op drukke lijnen en zet de beschikbare middelen voor mobiliteit in Vlaanderen optimaal in. Om dit te kunnen realiseren, werden 15 vervoerregio’s opgericht die elk hun eigen vervoerplannen ontwikkelen. In de vervoerregioraad Waasland zijn alle Wase gemeenten, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel vertegenwoordigd. Ook de gemeente Hulst en de provincie Zeeland zitten mee aan tafel. “Grensoverschrijdende mobiliteit is belangrijk”, zegt Erwin Sucaet, covoorzitter van de vervoerregioraad. “Daarom engageren wij ons om via het regionaal mobiliteitsplan op zoek te gaan naar een verbetering van het vervoersaanbod richting Zeeuws-Vlaanderen.” De vervoerregioraad is het officieel overlegplatform dat de korte en lange termijnbeleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

  

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign