Bibliotheken werken (nog meer) samen in RegioBib BiblioWaas

Maa, 04/02/2019

Wat is BiblioWaas? 

BiblioWaas is het samenwerkingsverband tussen de openbare bibliotheken van de tien Wase gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. BiblioWaas maakt deel uit van InterWaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland.

 

BiblioWaas optimaliseert sinds 2004 de interne werking en dienstverlening van de Wase openbare bibliotheken en zorgt voor ontmoeting tussen collega's en expertise-uitwisseling, probleemoplossing, positieversterking, publiekswerking en communicatie. BiblioWaas ondersteunt ook gezamenlijke aankopen en publieksactiviteiten.

 

  Waarom RegioBib BiblioWaas?

Met RegioBib BiblioWaas gaat het nu nog een stap verder. Dat wordt een regionale netwerkorganisatie die via onderlinge samenwerking en schaalvergroting streeft naar een sterke, dynamische positie voor de bibliotheken in het Wase informatieve en culturele landschap. Dit met oog voor de eigenheid en lokale specificiteit van de afzonderlijke bibliotheken en hun maatschappelijke rol. Het is dus niet de bedoeling om één fysieke centrale bibliotheek uit te bouwen, met een andere samenstelling van het personeelskader. De bibliotheekbezoekers blijven terechtkunnen in hun eigen lokale bib, bij de vertrouwde bibliotheekmedewerkers.

 

  Gebaseerd op vier pijlers

BiblioWaas ondersteunt en faciliteert een platform waarop de Wase openbare bibliotheken een forum hebben voor samenwerking steunend op vier pijlers.

1. Gezamenlijke visie en afspraken rond collectiebeleid en -vorming.

2. Gezamenlijke communicatie rond en afstemming over publieksactiviteiten.

3. Stevig en competent regionaal bibliotheekpersoneelsnetwerk ondersteunen.

Door de interne werking te optimaliseren, door kennis te delen en uit te wisselen en samen te werken willen we inzetten op een optimale dienstverlening naar het publiek toe, zodat elke bib in het samenwerkingsverband zich stevig kan positioneren in het bibliotheeklandschap van de toekomst met ruimte voor de eigen lokale accenten en specifieke aanbod..

 

      

 De volledigie missie- en visietekst:

https://www.interwaas.be/werkdomeinen/bibliowaas/regiobib-bibliowaas

 

 

 

 

 

 

BijlageGrootte
biblio.jpg7.24 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign