Samenstelling architectenpool voor twee ambitieuze woningbouwprojecten

Met de samenstelling van een architectenpool wil Interwaas een kader bieden voor kwaliteitsvolle architectuur bij de realisatie van particuliere woningen zonder dat dit een grote bijkomende (financiële) last betekent voor de zelfbouwers. Het gaat om 24 te realiseren woningen in het project Farnèselaan in Melsele en 28 woningen in de Clementwijk in Sint-Niklaas.

Kopers van een kavel van Interwaas kiezen een architect uit de vooraf geselecteerde pool. Ze leggen het contract met de architect voor ten laatste bij de ondertekening van de verkoopakte van de kavel. Het ereloon ligt vast. De keuze gaat dus over kwaliteit en de ‘match’ tussen koper en architect. De ervaring in Beveren en Lokeren leert dat vaak voor architecten van ter plaatse wordt gekozen.

Interwaas kiest voor deze aanpak vanuit een dubbele doelstelling. Enerzijds hecht Interwaas groot belang aan het aanbieden van betaalbare bouwgronden. De doelgroep zijn gezinnen met een bescheiden tot gemiddeld inkomen. Ook het verder ondersteunen van bouwheren vinden we belangrijk. Met de architectenpool worden zowel het ereloonpercentage als de bouwkost bepaald.

Anderzijds streeft Interwaas naar een eenheid in beeldkwaliteit zonder te vervallen in uniformiteit. Om die beeldkwaliteit te bewaken en te komen tot kwalitatieve projecten, kiest Interwaas voor een pool van kwalitatieve architecten waaruit de kandidaat-kopers een keuze kunnen maken. Met 5 à 7 laureaten is de pool voldoende ruim om elke zelfbouwer een (aantal) voorkeursarchitect(en) te laten kiezen.

De kandidatuur moet elektronisch ingediend worden via E-tendering. Meer informatie over de procedure op http://www.publicprocurement.be  of via de e-procurement helpdesk op het nummer 02 740 80 00 of e.proc@publicprocurement.be.

Voor bijkomende vragen aan Interwaas kan u steeds contact opnemen met tobias.hooftman@interwaas.be of tel. 03 500 47 14.

Meer info over het project Farnèselaan in Melsele:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377369

Meer info over het project Clementwijk in Sint-Niklaas:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377383

 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign