Disclaimer

 

Disclaimer 

 

- Interwaas kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

- Interwaas geeft geen enkele garantie betreffende de juistheid of de volledigheid van de informatie die beschikbaar wordt gesteld op de website of via andere digitale kanalen. Interwaas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van deze meegedeelde informatie. 

- Interwaas maakt gebruik van e-mail om informatie uit te wisselen. Elke e-mail, met eventuele bijlagen, uitgaande van Interwaas of van één van haar medewerkers,heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via officieel ondertekende briefwisseling. Noch Interwaas, noch de auteur van het e-mailbericht kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n). 

 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign