Sint-Amelberga Instituut in Temse

Projectfiche

Situering: op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat in Temse
Partners: gemeente Temse en Interwaas
Timing: niet gekend 

Meer informatie

File 2162Op 30 juni 2009 sloot het Sint-Amelberga Instituut in Temse haar laatste schooljaar af. Sindsdien staan de schoolgebouwen leeg. Omwille van de leegstand en snelle degradatie van de school en het klooster, gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat – Pastoor Boelstraat, wilden de zusters het complex verkopen. Interwaas onderzocht in nauw overleg met de gemeente Temse de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de site en bracht een bod uit, dat aanvaard werd. Bedoeling is dat er een nieuwe bestemming aan de site gegeven wordt met zo veel mogelijk hergebruik van de bestaande gebouwen.

Op korte termijn zal werk gemaakt worden van de opmaak van een masterplan. Daarna staan ook het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), de uitwerking van het ontwerp, de aanvraag van de nodige vergunningen, de sloop en bescherming van te behouden gebouwen op het programma. Vervolgens komen de infrastructuurwerken, de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen aan bod.

Toekomstplannen

De kapel en (minstens de voorgevel van) het klooster zijn waardevolle elementen en staan vermeld op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De gemeente Temse wil op haar beurt de verkeerssituatie op de hoek van de beide straten, waar de bocht scherp is, verbeteren en meer ruimte voor het verkeer voorzien.  

Interwaas stelt voor de site een gemengde ontwikkeling voorop en kan hiervoor samenwerken met derde partners in een publiek-publieke of publiek-private samenwerking. 

In december 2017 wil Interwaas het masterplan voor het Sint-Amelberga Instituut voorleggen. Alvast is duidelijk dat de gebouwen (nieuw of renovatie) zich rond een cluster van pleintjes zullen bevinden, waarbij het pleintje op de hoek van de Pastoor Boelstraat en de Gasthuisstraat een sterk publiek karakter zal hebben en meer in het binnengebied de pleintjes intiemer en eerder semi-publiek zullen zijn. 

Lancering marktstudie op 25 september 2017

Het project is te groot om door Interwaas alleen uitgevoerd te worden en dus wordt gestreefd naar een publiek-private samenwerking (PPS). Het gaat immers over een honderdtal woongelegenheden, commerciële ruimtes, ruimtes voor diensten, horeca, herbestemming van de kapel en mogelijks het klooster, ondergrondse parkeermogelijkheid, enz. Er zijn alvast afspraken rond een luik sociale huisvesting en Interwaas wil er zelf (minstens) een aanbod naar bescheiden wonen voorzien. 

Voor de andere functies wil Interwaas voorafgaand aan het masterplan nagaan wat de mogelijkheden zijn naar inbreng door andere partners. In een markstudie doet Interwaas een oproep naar private ontwikkelaars en andere actoren om te laten weten of er interesse is en of men een markt ziet in een gedeeltelijke invulling van de site met woongelegenheden, winkels, dienstenfuncties, horeca en andere.

Het bestek voor deze marktstudie wordt gelanceerd op 25 september 2017. Vanaf dan kan je het bestek opvragen via info(at)interwaas.be of onderaan deze pagina downloaden. Interwaas rekent op een enthousiaste inbreng voor de private invulling in deze PPS.

Vervolgstappen

Na goedkeuring van het masterplan (inbegrepen de elementen uit de marktstudie) zal in januari 2018 het RUP opgestart worden. Dit betekent dat er ten vroegste midden 2019 bouwactiviteit op de site kan zijn. In afwachting hiervan en omdat er steeds meer vragen komen rond tijdelijk gebruik van de site, stelt Interwaas een deel van het terrein ter beschikking voor tijdelijke, plaatselijke initiatieven. Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door sociale economiebedrijven. Op de site zelf voorziet Interwaas een infokiosk om de omwonenden en bezoekers te informeren over de stand van zaken van het project.

Foto's

Sint-Amelberga Instituut Temse
Sint-Amelberga Instituut Temse
Sint-Amelberga Instituut Temse
Voorgevel klooster Sint-Amelberga
Sint-Amelberga Instituut voorgevel

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign