TE KOOP: bouwgrond voor open bebouwing in de verkaveling Daalstraat in Vrasene (Beveren)

Maa, 13/11/2017
Woonproject Daalstraat in Vrasene

In de verkaveling Daalstraat in Vrasene heeft Interwaas nog 1 kavel te koop (open bebouwing) met bouw- en woonverplichting. De bouwgrond heeft een oppervlakte van ongeveer 865 m² en de verkoopprijs bedraagt 216.250 euro (te vermeerderen met notaris-, akte en plankosten). Meer informatie vind je in de verkoopbrochure in bijlage. 

Verkaveling Daalstraat in Vrasene

De verkaveling Daalstraat bevindt zich in het centrum van Vrasene op het binnengebied tussen de Daalstraat, Kerkstraat, Vrasenebeek en de Sleutelhoflaan en heeft een oppervlakte van 1,37 ha. De verkaveling is als woonerf ingericht waarbij gestreefd werd naar een aangename, kwaliteitsvolle en rustige omgeving met ruimte om te spelen en te wonen.

In deze verkaveling is gekozen voor gekoppelde, compacte bouwzones gegroepeerd rond een centraal pleintje. In het noorden van de verkaveling, aan de Vrasenebeek, is een speelzone voorzien. Ook is een pad aangelegd dat aansluit op de voetgangers- en fietsverbinding langsheen de Vrasenebeek naar het centrum van Vrasene.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 1 december 2017 kandidaat stellen aan de hand van bijgevoegd kandidaatsformulier, ingevuld te bezorgen aan Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas. De toewijzing van de percelen gebeurt door het Directiecomité van 6 december 2017, dat hiertoe selectiecriteria hanteert die o.m. rekening houden met het inkomen, de kinderlast en de band van de kandidaten met de gemeente Beveren.

BijlageGrootte
Verkoopbrochure lot 10 verkaveling Daalstraat in Vrasene (pdf)1.65 MB
Kandidaatsformulier lot 10 verkaveling Daalstraat in Vrasene (pdf)328.4 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign